Vai trò của quan hệ công chúng trong truyền thông trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Giám đốc điều hành và ban quản trị doanh nghiệp đang tranh cãi với truyền thông về các sáng kiến liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và về vai trò của phòng quan hệ công chúng trong truyền thông CSR. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai là người có khả năng truyền thông chương trình CSR hiệu quả nhất và phương pháp nào phù hợp nhất để chuyển tải thông điệp CSR của công ty.

Một số nhà quản trị truyền thống khẳng định phòng truyền thông doanh nghiệp hoặc phòng quan hệ công chúng chỉ đơn thuần quảng bá ra thị trường rằng công ty đang tự quảng cáo mình một cách tự nhiên và “đánh bóng” một vấn đề cụ thể nào đó. Một số nhà quản trị khác mà đã từng tham gia các khóa học về truyền thông lại cho rằng các bộ phận này cũng rất giỏi trong việc xử lý các vấn đề phức tạp về truyền thông liên quan đến các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hãy xem xét các chuyên gia quan hệ công chúng trong trong lĩnh vực truyền thông trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đưa ra lập luận:

– Quan hệ công chúng được xem là người truyền tải chiến lược: Trong khi lịch sử quan hệ công chúng có thể gồm nhiều góc nhìn của “công chúng” và “báo chí”, thì ngành quan hệ công chúng đã vượt ra khỏi chức năng thu hẹp mang tính chiến thuật và vươn lên định vị như là truyền thông chiến lược. Giờ đây, các chuyên viên quan hệ công chúng thực hiện vai trò như “người chỉ đạo” các chiến lược truyền thông nhằm thúc đẩy sứ mệnh quan trọng của doanh nghiệp. Các chuyên gia quan hệ công chúng có quyền sửa đổi vào bảng quyết định CSR nhằm có được những hiểu biết sâu sắc về việc xây dựng và triển khai chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, điều này sẽ gây ấn tượng với các bên liên quan chính.

– Thấu hiểu các bên liên quan trong và ngoài doanh nghiệp: Chuyên viên quan hệ công chúng thuộc vào một vị trí đặc biệt đặc trưng nhờ kiến thức phong phú về các nhu cầu biến đổi của các bên liên quan trong một chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Với lợi ích của các nguyên tắc và thực tiễn nghiên cứu âm thanh, chuyên viên PR đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về phương thức và nội dung giao tiếp với nhà đầu tư, thị trường, nhân viên và các bên liên quan lớn trong chương trình trách nhiệm xã hội.

– Truyền thông số hóa nhằm tối đa hiệu quả: Với sự bùng nổ thông tin 24/7 trên các trang mạng xã hội, blog cộng đồng trực tuyến, nhu cầu của các trang web công ty và yêu cầu bắt buộc về báo cáo xã hội, chuyên viên quan hệ công chúng có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ và truyền thông đối thoại. Các chuyên viên này có thể cung cấp những hiểu biết về chiến lược có giá trị và các nguồn lực thực tiễn cho các nhà quản lý tìm cách thông báo và nhượng quyền cho các bên liên quan.

– Các tiêu chuẩn về quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Các chuyên viên quan hệ công chúng hiện đại hoạt động trong một môi trường truyền thông phức tạp và đôi khi rất lộn xộn điều này khó có thể thu hút các những người làm truyền thông thật thà. Các chuyên viên này luôn tuân thủ không chỉ các quy tắc ứng xử nội bộ mà còn bởi các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp bên ngoài. Việc nhìn nhận và tuân thủ các quy tắc này rốt cuộc làm tăng truyền thông CSR lên một tầm đạo đức cao hơn có thể chịu được sự kiểm soát đáng kể bên ngoài.

– Tính minh bạch và báo cáo xã hội của doanh nghiệp: Nếu CSR thực sự được gắn liền với chiến lược truyền thông doanh nghiệp, thì các chuyên viên quan hệ công chúng cung cấp nền tảng phản hồi về những yêu cầu thường xuyên của sứ mệnh công ty thông qua việc truyền thông nhất quán.